Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері


«Қазатомөнеркәсіп «Ұлттық атом компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Қазатомөнеркәсіп» немесе «Компания»), 2023 жылғы 3 ақпанда жергілікті уақыт бойынша 18 сағат 00 минутта (GMT+6) шығарылған акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы (бұдан әрі – «АКЖЖ») отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша сырттай дауыс беру нәтижелерін жариялады.

АКЖЖ өткізу сәтінде орналастырылған акциялардың жалпы саны 259 356 608 дананы құрады. 2023 жылғы 4 қаңтардағы жағдай бойынша акционерлердің тізіміне, сондай-ақ акционерлердің иелігіндегі номиналды ұстаудағы акциялардың меншік иелері туралы мәліметтерге сәйкес, компанияның дауыс беретін акцияларының жалпы саны 261 943 774 дананы құрады. АКЖЖ-ға, компанияның жалпы дауыс беретін акцияларының 75,26% құрайтын, жиынтығында 197 139 602 жай акцияға ие акционерлер мен олардың уәкілетті өкілдері дауыс берді. АКЖЖ отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша акционерлердің дауыс беруі өткізіліп, шешім қабылданды.

Шешім

Қолдады

%

Қарсы

%

Қалыс қалды

%

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы

197 139 571

99,99998%

0

0,00%

31

0,00002%

 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде Арманбай Жубаев сайланды.

Арманбай Жубаевтың консалтинг саласында 10 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, атап айтқанда ол стратегия, инвестицияларды тартуға арналған бизнес-жоспарларды, операциялық тиімділікті арттыру жоспарларын әзірлеу, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау құжаттарын дайындау жөніндегі жобаларға қатысты. Әр жылдары Pricewaterhouse Coopers (Қазақстан) компаниясының директоры және KPMG (Қазақстан) және басқа да халықаралық компанияларда аға менеджер болып қызмет атқарған.

Жоғарыда аталған өзгерістерге байланысты Компанияның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 16 ақпанда болатын келесі отырысында Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің жаңартылған құрамын айқындауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ, Арманбай Жубаевтың сайлануымен Компанияның Директорлар кеңесі құрамындағы тәуелсіз директорлардың үлесі 50%-ға жеткендігін де атап өткен жөн, бұл Компанияның корпоративтік басқару деңгейіне оң ықпал жасайтын болады.

Қосымша ақпарат алу үшін Сіз келесі тұлғалармен байланыса аласыз:

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысты сұрақтар бойынша

Әсем Мұхамедиярова, Корпоративтік хатшы

Тел: +7 7172 45 81 63

E-mail: amukhamedyarovaatkazatomprom.kz

Инвесторлармен өзара іс-қимылға байланысты сұрақтар бойынша

Ерлан Магзумов, IR департаментінің директоры

Тел: +7 7172 45 81 80 / 69

E-mail: iratkazatomprom.kz

Қоғаммен байланыс және БАҚ сұрақтары бойынша

Сабина Кумурбекова, GR және PR департаментінің директоры

Ғажайып Күмісбек, GR және PR департаментінің бас сарапшысы

Тел: +7 7172 45 80 22

E-mail: pratkazatomprom.kz

Қазатомөнеркәсіп туралы

Қазатомөнеркәсіп – 2021 жылы уранның жалпы әлемдік бастапқы өндірісінің шамамен 24% мөлшерінде компанияның қатысу үлесіне пропорционалды табиғи уран өндіретін әлемдегі ең ірі уран өндіруші. Топ саладағы уранның ең үлкен резервтік базасына ие. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен ұйымдармен бірге 14 уран өндіруші кәсіпорынға біріктірілген 26 кен орнын игеруде. Барлық уран өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және уран өндіру кезінде денсаулықты, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың озық тәжірибелері мен құралдарына (ISO 45001 және ISO 14001 сертификатталған) ерекше назар аудара отырып, жерасты ұңғымалық шаймалау технологиясын қолданады.

Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында, Astana International Exchange биржасында және Қазақстан қор биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы болып табылады, ал Топтың негізгі клиенттері – Атом өндіруші қуаттардың операторлары, ал өнімдерге арналған негізгі экспорттық нарықтар – Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа. Топ уран мен уран өнімдерін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, сондай-ақ спот-нарықта тікелей өзінің Астанадағы (Қазақстан) корпоративтік орталығынан, сондай-ақ Швейцариядағы Trading House KazakAtom (ТНК) еншілес сауда компаниясы арқылы сатады.

Толық ақпарат біздің сайтымызда: https://www.kazatomprom.kz.

Болашаққа қатысты мәлімдемелер

Аталмыш мәлімдемеге немесе құжатқа енгізілген тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер Компанияның қаржылық жағдайына, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен қызметіне қатысты ағымдағы күтулері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелерге «мақсат», «санаймыз», «күтілуде», «ниеттенеміз», «мүмкін», «болжаймыз», «бағалаймыз», «жоспар», «жоба», «болады», «болуы мүмкін», «ықтимал», «қажет», «болуы мүмкін» және ұқсас мағынадағы басқа сөздер мен терминдер немесе олардың жағымсыз формалары сияқты сөздер пайдаланылатын мәлімдемелер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерге белгілі және белгісіз тәуекелдер, белгісіздіктер және Компанияға тәуелді емес басқа да маңызды факторлар кіреді, бұл Компанияның нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашаққа қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанған күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін болады. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер Компанияның қазіргі және болашақ бизнес-стратегиясына және оның болашақта жұмыс істейтін жағдайларына қатысты көптеген болжамдарға негізделген.

ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ, БОЛАШАҚТАҒЫ ОРЫН АЛАТЫН ОҚИҒАЛАР ЖАЙЫНДАҒЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫН СЕНІМДІ ТҮРДЕ БОЛЖАП-БІЛУ МҮМКІН БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА ШАРТТАСТЫҚТАРҒА ҰШЫРАЙДЫ. БОЛЖАМДАРДЫҢ ОРЫНДАЛАТЫНДЫҒЫНА ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІК БОЛМАЙДЫ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ ЫҚТИМАЛ. КОМПАНИЯ - ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КЕҢЕСШІЛЕРІ ДЕ, АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ ДЕ, ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА-АТАЛМЫШ ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК АЛМАЙДЫ.

Аталмыш мәлімдемеде немесе құжатта қамтылған ақпарат, оның ішінде болашаққа қатысты мәлімдемелер, аталмыш құжаттың жасалған күніне қатысты ғана қолданылатын болады және болашақ нәтижелерге қатысты қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды мәлімдемелерді қоса алғанда, мұндай ақпараттың жаңғыртуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі қандай да бір міндеттемелерден біржақты бас тартады және Компанияның болжамындағы өзгерістер, осындай мәліметтер негізделген оқиғалардағы, шарттардағы немесе жағдайлардағы өзгерістер нәтижесінде туындайтын ақпаратқа енгізілуі ықтимал қандай да бір өзгерістерді,  болашаққа немесе аталмыш құжаттың жасалуы күнінен кейін туындайтын басқа да оқиғаларға немесе жағдайларға қатысты мәлімдемелерді жария түрде жарияламайды.